Spletna učilnica, kjer so zbrane različne animacije geografskih pojavov.
Spletna učilnica za geografijo v 9. razredu.

Spletna učilnica za geografijo v 8. razredu.
Spletna učilnica za geografijo v 7. razredu.
Spletna učilnica za geografijo v 6. razredu.