Predmet likovna umetnost namenjen prvenstveno za shranjevanje likovnih izdelkov učencev.